Продуктът е добавен във Вашата количка.


Поръчка

Празна

Условия за връщане на продукт

Настоящите Условия са неразделна част от Общите Условия за ползване на София Флорист.

§1. Претенции: Ако сте останали недоволни и несъгласни с доставеното от нас, можете да предявите претенции за частична компенсация или пълно възстановяване на сумата по поръчката Ви в срок от 48ч, след нейната доставка. Трябва да изпртите мейл към нас на support@sofiya.florist със произволно съдържание, но ясно изразено желание за компенсация.В него или чрез друг мейл трябва да прикачите снимка на  доставения продукт , за да можем да сравним доставеното и поръчаното от нас и по този начин да определим компенсацията, ако се налага таква. Такава ще бъде изискана със сигурност на по-късен етап от кореспонденцията.

§2. Компенсации: След като получим изпратената от Вас снимка на доставения продукт, както и Вашите претенции, наши служители ще преценят размера на компенсацията - пълна или частична. Заплатената от Вас сума или част от нея, ще бъде освободена от нашата сметка и ще бъде насочена обратно към Вас най-много 24 часа след определянето й.

§3. Пълно възстановяване на сума: Имате право да изискате пълно възстановяване на сумата, платена по поръчката си, съгласно параграф 1. В този случай наш куриер ще посети адреса за доставка и ще вземе обратно доставения продукт, а Вие ще получите обратно Вашите средства до 24ч., след като продуктът е бил върнат.

§4. Общи положения
§4.1. Право на компенсация: Право на компенсация има само платеца на поръчката, а сумата се възстановява, според начина на плащането й. Например, ако сте заплатили поръчката си с кредитна карта, сумата ще бъде преведена отново към нея.
§4.2. Отказване на поръчка: Имате право да откажете поръчката си, съгласно условията описани в параграф 14 на част I Общи положения от настоящите Условия.